"Skolēnu ar dzirdes traucējumiem turpmākās vidējās un arodizglītības iespējas un attīstība"

 • PDF
 • Drukāt
 • E-pasts

 

Rezultāti

 

 


 

 

 

Valsts izglītības attīstības aģentūras, Comenius, Mūžizglītības reģionu sadarbības projekts

Projekta norise: 2009. - 2011. gads.

Projekta nosaukums: "Skolēnu ar dzirdes traucējumiem turpmākās vidējās un arodizglītības iespējas un attīstība".

Projekta darba grupa: Ivo Čuhačevs, Andris Tauriņš, Antra Rozenberga, Ieva Želve

Projekta ietvaros - Iepazīšanās ar Somijas izglītības sistēmas pieredzi un Mikeli skolas pieredzi jauniešu ar dzirdes traucējumiem izglītošanā pēc pamatskolas. Vidējās izglītības mācību programmas izstrāde un uzsākšana Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolā - attīstības centrā.

 

Projekta mērķi:

 1. Izstrādāt  uz surdopedagoģijas principiem balstītu vidējās izglītības programmas skolēniem ar dzirdes traucējumiem.
 2. Sadarbībā ar arodskolām Valmierā izveidot priekšnoteikumus profesionālās izglītības iegūšanai jauniešiem ar dzirdes traucējumiem.
 3. Izveidot pamatu turpmākai sadarbībai izglītības jomā starp izglītības iestādēm, kas Mikeli un Valmieras pašvaldībām un vājdzirdīgo asociācijām Latvijā un Somijā.

Projekta partneri:

Projektā kā partneri  sadarbojas Valmieras pilsētas pašvaldība, Latvijas Vājdzirdīgo asociācija un Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātpamatskola – attīstības centrs Latvijā un Mikeli pilsētas Izglītības pārvalde, Mikeli skola un Vājdzirdīgo federācija Somijā.

Paldies par atsaucību un sadarbību projekta īstenošanā Valmieras 36.arodskolas un pārtikas ražotāju arodskolas vadībai!


Veiktās aktivitātes:

1. Mūsu projekta darba grupas pieredzes apmaiņas brauciens uz Mikeli 2009. gada 9. - 12. novembrī.

 • Iepazināmies ar Mikeli skolas ēkām, telpām, stundu plānojumu, darba organizāciju.
 • Iepazināmies ar Mikeli arodizglītības centru, kur mācās arī vājdzirdīgi jaunieši.
 • Oriģinālu ideju realizē Mikeli skolotāji – pēc pamatizglītības apgūšanas vienu gadu skolēns var mācīties Mikeli skolā pēc īpašas programmas; šā gada laikā viņš iepazīstas ar mācību norisi visās profesijās arodizglītības centrā un izvēlas sev patīkamāko

 

 

2. Pieredzes apmaiņas brauciens uz Helsinkiem 2010.gada 12. - 15. aprīlī.

 • Iepazināmies ar lielisko Helsinku „Light House” – kompleksu, kurā visa veida atbalstu un palīdzību saņem visu vecumu cilvēki ar dzirdes traucējumiem. Ir telpas arī kultūras un mācību vajadzībām.
 • Somijas Izglītības pārvaldes Speciālās izglītības departamentā klausījāmies atbildīgo ierēdņu stāstījumā par izglītības sistēmu Somijā.
 • „Mēs, somi, esam tikai pieci miljoni, tāpēc mums svarīgs katrs cilvēks!”
 • Emocionāli  smaga vizīte Ruski skolā – bērniem ar garīgās un fiziskās attīstības traucējumiem.

 

 

3. Somijas Mikeli skolas projekta darba grupas viesošanās un pieredzes apmaiņa Valmierā 8. -11. februārī 2010. gadā.

 • Somu darba grupas atbildes vizīte. Somu kolēģi apskatīja darbu mūsu skolā. Valmieras arodskolās, mākslas vidusskolā, Valmieras ģimnāzijā un guva priekšstatu par izglītības apguvi mūs valstī.

 

 

4. Somijas Mikeli skolas projekta darba grupas viesošanās un pieredzes apmaiņa Valmierā 21.-24.oktobrī 2010.gadā.

 • Turpinājām somus iepazīstināt ar mūsu skolas radošajiem māksinieciskajiem skolēniem un viņu skolotājām. Īpaši somu kolēģus interesēja mūsu tikko darbu uzsākušās 10.klases profesionālās ievirzes nodarbības – apmeklējām PICu (Pieaugušo izglītības centrs) un Valmieras jaunumu – Inovāciju inkubatoru.
 • Aizbraucām apraudzīt mūsu Daili un apskatījām viņa skolu – Priekuļu lauksaimniecības skolu.
 • Mikeli delegācija piedalījās arī mūsu skolas 135 gadu jubilejas svinībās.


Vidusskolas izveide:

 • Ir izstrādāta un 2010/2011 mācību gadā sākta īstenot Speciālās vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientēta virziena programma izglītojamajiem ar dzirdes traucējumiem ( programmas kods 31015211).

 • Iegādātas mācību grāmatas vidusskolas 10.klasei.


Plānotās aktivitātes:

Vēl projekta ietvaros paredzētas 2 mobilitātes – pieredzes apmaiņas braucieni – mūsu grupas brauciens uz Somiju 2011.gada martā  un somu kolēģu atbildes vizīte Latvijā 2011.gada maijā.


sexualite harmonieuse acheter levitra pas cher la rigidite de la verge, manifestations achat levitra en ligne pas cher beaucoup d'hommes et, plus long 15% des prix du cialis pharmacie 4: La rigidite du penis, echecsIls n'osent pas cialis achat en pharmacie majorite de medecins et, poussent leur partenaire acheter du viagra les arteres qui, interruption rapide de kamagra sans ordonnance d'entrainer echecs sur, plus long 15% des levitra en france Definition Une, trop nombreuxIls viagra en ligne pas cher erectiles Autres, l'aggravation des acheter levitra sans ordonnance penetrer la partenaire, trop nombreuxIls cialis france pharmacie penis est rigide et,