Aktualitātes


No 2018. gada 1. janvāra, apvienojot Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolu – attīstības centru un Specializēto pirmsskolas izglītības iestādi "Bitīte", darbu uzsākusi jauna izglītības iestāde Valmieras Gaujas krasta vidusskola - attīstības centrs. Jaunās iestādes mājas lapa atrodama šeit.

 


 

Nāc līdzās!

Labdien! Fonds Nāc līdzās! novēl sirdsskaistus Ziemassvētkus un laimīgu Jauno 2018.gadu! Paldies visiem, kuri bija līdzās gada vērienīgākā projektā Nāc līdzās Ziemassvētkos! Vidzemes koncertzālē “Cēsis”, un tiem, kuri vēl vēlās šogad būt mums līdzās un sajust svētku prieku, aicinām 25.decembrī klausīties koncertu Latvijas Radio 1, plkst. 15.00, un skatīties to Latvijas Televīzijas 1 kanālā – LTV1, plkst. 18.20! Lai mierpilni un skaisti svētki!


Latvijas Nedzirdīgo savienības apsveikums Ziemassvētkos un Jaunajā 2018.gadā

 

LNS Jauniešu centra apsveikums Ziemassvētkos un Jaunajā 2018.gadā

Par konsultatīvo pakalpojumu izglītības iestāžu speciālistiem

Konsultatīvā nodaļa (turpmāk – nodaļa) izveidota, lai sniegtu atbalstu bērniem ar saskarsmes grūtībām un uzvedības traucējumiem, viņu vecākiem (citiem likumiskajiem pārstāvjiem /aprūpētājiem), pedagogiem un citiem speciālistiem. Nodaļā sociālie darbinieki, klīniskie psihologi, speciālais pedagogs, bērnu psihiatrs un atkarību profilakses speciālists (ārsts narkologs) izstrādā atbalsta programmu bērna uzvedības korekcijai. Nodaļas sniegtie atbalsta pakalpojumi ir bez maksas.

Lai klātienes konsultācijā izstrādātu atbalsta programmu, nepieciešams bērna vecāka (cita likumiskā pārstāvja/aprūpētāja) iesniegums. Izstrādājot atbalsta programmu, nodaļa sadarbojas un sniedz metodisko atbalstu bērna izglītības iestādei un sociālajam dienestam.

Aicinām izglītības iestādes speciālistus izmantot nodaļas sniegto konsultatīvo atbalstu.

Nosūtām informatīvu materiālu vecākiem (citiem likumiskajiem pārstāvjiem /aprūpētājiem) un speciālistiem, kā arī iesnieguma un anketas paraugu bērna vecākiem (citiem likumiskajiem pārstāvjiem /aprūpētājiem). Papildus informāciju var saņemt pa tālruni 67359129 vai [email protected]


Pasākumi 2017./2018. mācību gada 1. ceturksnī

 

Labo darbu nedēļa

Labdarības organizācija Palīdzēsim.lv jau devīto gadu rīko akciju ,,Labo darbu nedēļa” (16. - 22 oktobris).

Šogad oktobrī ,,Labo darbu nedēļa” turpina Latvijas valsts simtgades aizsākto aicinājumu, dāvināt savu laiku labiem darbiem sev un Latvijai.

Mūsu skolas 1. – 4. klašu skolēni apmeklēja V.Švēdes un Rietekļa piemiņas vietas Valmieras pilsētas  kapos, veicot  sakopšanas darbus.

Skolēnu dome organizēja LNS Valmieras reģionālās biedrības apmeklējumu. Uzrunu teica domes priekšsēdētājs H.Bērziņš, skolēni klātesošos iepriecināja ar priekšnesumiem.

Paldies Skolēnu domei, pulciņu skolotājām L.Grāpēnai un U.Strazdiņai un visiem, kas piedalījās labajos darbos!

Lai labie darbi turpinās arī ikdienā!


Direktora vietniece Ina Kursīte

 


 

„Superziķeris 2018”

Lai izzinātu savas spējas un talantus, 4. klašu skolēni piedalās Valmieras un novada skolu konkursā “Superziķeris 2018.” Konkursu organizē Valmieras Jaunatnes centrs “ Vinda “. Konkurss norit četrās kārtās.

Lai piedalītos konkursā, 2017. gada 17.oktobrī skolā tika organizēta kvalificēšanās kārta. 4. un 4.d klašu skolēni pildīja dažādus uzdevumus - meklēja taisnāko ceļu labirintā, risināja matemātikas uzdevumu, burtu juceklī meklēja paslēptos vārdus, no papīra locīja kuģīti. Skolēni pierādīja savu pacietību, zināšanas, centību.

Kvalifikācijas kārtas rezultātus vērtēja skolas žūrija - Larisa Zakrevska, Ina Kursīte, Linda Ivanovska un Sandra Grāvīte.

Vadoties pēc konkursa organizatoru iesūtītām vadlīnijām, konkursa pirmai kārtai tika izvirzīti Parisa Upesjure Lukša, Reinis Hugo Brūvelis, Pēteris Rogulis un Daniels Rakeckis.

Konkursa pirmā kārta notiks 2017. gada 1. novembrī Valmiera Jaunatnes centrā Vinda. Labu veiksmi !

4. klases internāta skolotāja Sandra Grāvīte

 


 

Sasildi Latviju

Latvijas simtgades jubileju gaidot, 2017. gada 11. oktobrī 1. – 4. klašu skolēni piedalījās radošajā darbnīcā “ Sasildi Latviju “.

Skolēni grāmatās un internetā iepazinās ar Latviešu tautas rakstiem, pētīja rakstu salikumus cimdos un zeķēs. Gūtās zināšanas skolēni pielietoja, rotājot katrs savu cimdiņu. Darba procesā  skolēni izrādīja lielu interesi un radošumu. Darbi tika veikti dažādās tehnikās, izmantojot papīru, plastalīnu, krītiņus, dabas materiālus, krāsas.

Skolēnu veidoto cimdu izstādi var apskatīt dzeltenās skolas gaitenī.

Lai silti Latvijai !

4. klases internāta skolotāja Sandra Grāvīte

 

 


 

Ielu vingrošanas sacensībās 11.10.2017.

1. vieta Herberts Misa

2. – 3. vieta Ralfs Liepiņš

2. – 3. vieta Dmitrijs Kuriševs

Treneris un galvenais tiesnesis Jevgēnijs Katajevs

 

 


 

Skrējēju diena 04.10.2017.

Ātrākie skrējēji:

PII grupas: Marta Penka un Olivers Uzors

1. – 2. klase Enija Maura Boka un Toms Zoltners

3. – 4. klase: Amanda Ozola un Reinis Brūvelis

5. – 6. klase: Anna Marija Tukiša

7. – 8. klase: Anda Kesenfelde un Elvis Martinsons

10. – 12.klase: Rolands Pintāns


 


 

 

PALDIES Stokholmas Rotary kluba (Stockholm-Vasaborgen Rotaryklubb) biedriem no Zviedrijas un Baltijas Bērnu fonda pārstāvim Laurim Žubulim par atbalstu mūsu skolas bērniem augt sportiskiem un veselīgiem.

Ziedotāji ir dāvinājuši skolai āra tenisa galdu EUR 1816,00 vērtībā.


 

 


 

4. oktobrī koncertzālē ”Valmiera” tika godināti Valmieras pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu pedagogi par izcilu pedagoģisko darbu un ieguldījumu izglītības kvalitātes veicināšanā.

Skolas direktora vietniece metodiskajā darbā Daina Liepiņa saņēma Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības un Pateicības rakstu.

(Daina Liepiņa ceturtā no kreisās puses, foto no Valmieras pilsētas mājas lapas)

Skolas sporta skolotāja Ligita Vasiļjeva par sasniegumiem pedagoģiskajā darbā saņēma Valmieras pilsētas pašvaldības apbalvojuma ”Balva izglītībā 2017”

(Ligita Vasiļjeva, foto no Valmieras pilsētas mājas lapas)

Lepojamies!

Skolas administrācija

 


 

 

1823. gada 3. aprīlī Caurumkrogā piedzima Jānis Staņislavs Roze. Vēlāk viņš kļuva par pirmo profesionālo latviešu mākslinieku. Muzeja pulciņš brauca skatīties, kāds mūsdienās izskatās Caurumkrogs. Saglabājušās tikai sienas... Jocīgs vietas nosaukums, interesanti iekārtots apskates objekts - visiem iesakām pašiem apskatīt šo vietu!


Muzeja pulciņa vadītāja Antra Rozenberga 

Mācību ekskursija

12. oktobrī 9. – 12.klašu jaunieši devās mācību ekskursijā uz Rīgu. Skolēni iepzainās ar jūgendstila arhitektūru  Rīgā, novērtēja jūgenstila muzeja pievilcīgi iekārtotās telpas un interaktīvās ekspozīcijas. Tad gida pavadībā izstaigāja t.s. "čekas pagrabus" Stūra mājā. pēdējais ekskursijas objekts iepriecināja ar daudz gaišāku un rotaļīgāku noskaņu, kad skolēni varēja papētīt ķīniešu dzīvi un paradumus Ķīnai veltītajā izstādē Dekoratīvās mākslas muzejā. Lielāko iespaidu, protams, atstāja Stūra mājas apskate.


 

 


 

Pie zemessargiem „Kaugurmuižā”

2017. gada 21. septembrī 4. klases skolēni tika uzaicināti ierasties Zemessardzes 22. kājnieku bataljona militārajā bāzē „Kaugurmuiža ”.

Pagājušajā mācību gadā visi klases skolēni piedalījās zīmējumu konkursā „Zemessardzei 25 “.

Skolēni devās apskatīt bāzes teritoriju, ēkas un iepazinās ar  militārās bāzes vēsturi.   Apskatīja militāro tehniku, dažādas automašīnas, turēja rokās kaujas ieročus. Ar lielu interesi skolēni vēroja kaujas mašīnas demonstrējumu.  Ar kaujas mašīnu skolēni devās nelielā, bet ļoti ekstrēmā izbraucienā pa bāzes teritorijā esošiem kalniem un nogāzēm. Tas bija ļoti aizraujoši!  Ekskursijas noslēgumā  bāzes komandieris Gvido Brenneris katram skolēnam pasniedza atzinības rakstu par piedalīšanos zīmējumu konkursā.

4. klases internāta skolotāja Sandra GrāvīteMiķeļdiena

No 25. līdz 29. septembrim 1. – 4.klašu skolēni sagaidīja rudens saulgriežus, gatavojot interesantas kompozīcijas no dārzeņiem, augļiem un citām rudens veltēm. Paldies vecākiem, kuri bija atsaucīgi un palīdzēja bērniem sagatavoties izstādei mājās. Skolēnu aptaujā par interesantākajiem tika atzīti Ievas Lapiņas, Armanda Dumpes un Kristapa Evarsona darbiņi. Īpašs paldies par radošo darbu 1./2.d klases bērniem un skolotājām, kā arī 3./4.c klases zēniem un skolotājai Jutai.

1. – 4. internāta klašu MA

 


 

5. - 12. klašu rudens ekskursija

Jaukā 13. septembra rītā 5.-12. klašu skolēni devās ikgadējā rudens ekskursijā. Šajā gadā devāmies iepazīt Latgali. Balvu muzejā skolēni guva priekšstatu par Ziemeļlatgales nemateriālo kultūras mantojumu . Apskatījām Balvu muižas parku , Lāča dārzu, 100 darbi Latvijai vides objektu „Gaiss”, vides objektu „Sadraudzības pilsētas” un strūklaku „Plaukstošā ūdensroze”.

Pēc gardām pusdienām devāmies uz Tilžas  Retro moto muzeju „Rūsa vējā”. Skolēniem bija iespēja iepazīt dažas senlietas,  senos motociklus un piedalīties atrakcijās un pārbaudījumos.Par veiksmīgu rezultātu un atjautību 10 labākie tika apbalvoti. Balvā izbrauciens ar seno motociklu.

Nākošā apskates vieta bija Nurmastienes skatu tornis,no kura var saskatīt Krievijas teritoriju.


5.-12. klašu internāta skolotāju MK

 

 


 

Latvijas tautas sporta asociācijas noslēguma pasākumā 14.09.2017. Sertifikātus par Veselības nedēļas organizēšanu saņēma:

• Iniciatore direktora vietniece Ina Kursīte

• Sporta skolotāji: Dace Melbārde, Aivars Vasiļevskis, Ligita Vasiļevska

• Organizācijas: VVBIVS-AC un Valmieras Dome

 

 


 

Mēs 2017. gada 1. septembrī


 

2 lapa no 38

Mēs ticam

Ir liktenīgi spēki, ir dziļa to iedarbība uz mūsu rīcībām, bet galā mēs varam labot arī likteņa lēmumus, ja mēs iedrošināmies gribēt neiespējamo.

Apmeklētāji

Šobrīd klātienē ir 61 viesi 

Notikumu kalendārs

Janvāris 2022
P O T C P S Sv
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6