Aktualitātes


VECĀKU NEDĒĻA
20.02. - 24.02.

*Vecākiem būs iespējams piedalīties mācību stundās, ārpusstundu aktivitātēs, tikties ar skolotājiem, administrāciju un atbalsta personālu.

*Vecāki klasēs vadīs audzināšanas stundas.

*22. februārī no plkst.11.00 skolā viesosies topošie pirmklasnieki un viņu vecāki.

*Aicinām izteikt savus priekšlikumus skolas darba pilnveidošanai!

Skolas administrācija


  

20.02. plkst. 15.15 atpūtas telpa 1. - 4. klasei
Latvija - 100
Pasākums "Mana novada teikas"

22.02. plkst. 15.30 skolas sporta laukumā 5. - 12. klasei
Sporta aktivitātes

23.02. plkst. 18.00 skolas zālē 5. - 12. klasei
Latvijai - 100
"ES mācēju danci vest..."

24.02.
Mazsalacā skolas vokāli instrumentālais ansamblis
skolotājas A. Reinertes vadībā piedalās
vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu un popgrupu
festivālā - konkursā "No baroka līdz rokam"
Labu veiksmi!Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolā – attīstības centrā 17.martā notiks profesionālās kvalifikācijas pilnveides A programmas seminārs
"BĒRNU AR DZIRDES TRAUCĒJUMIEM IZGLĪTOŠANAS IESPĒJAS UN INTEGRĀCIJA VISPĀRĒJĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS” (8 stundas)
Semināra noslēgumā dalībnieki saņems apliecības.

Sīkāka informācija šeit.

Pasākumi 2017. gada februārīSKOLAS MIS 2017- MADARA ZĒMELE
SKOLAS MISTERS 2017 –
RAIVIS GONČARUKS
APSVEICAM!

Paldies Ancei Lapiņai, Ingaram Matutim, Herbertam Misam, Elīzai Geidukai, Danielai Krilovai, Atvaram Naglim un Viktoram Kņazkinam par piedalīšanos konkursā!

Paldies visiem, kas piedalījās pasākuma organizēšanā!

Administrācija

Mis un Misters 2017

Šogad skolā Valentīndienu atzīmējām ar konkursu „Mis un Misters 2017”.

Konkursam pieteicās 5 meitenes un 5 zēni. Konkursa dienā par Mis titulu cīnījās:

Elīza Geiduka 8. klase

Madara Zēmele 8. klase

Daniela Krilova 9. klase

Ance Lapiņa 11. Klase

Par Mistera titulu cīnījās:

Atvars Naglis 7. klase

Raivis Gončaruks 8. klase

Herberts Misa 9. klase

Ingars Matutis 12. Klase

Viktors Kņazkins 12. Klase

Pasākumu vadīja Elīna Pudža un Rolands Pintāns.

Konkursa dalībniekus vērtēja: skolas direktors Andris Tauriņš, dir.vietn.audz. darbā Ina Kursīte, vizāžiste Kristīne Beķe un skolēnu domes pārstāvis Huberts Bērziņš.

Žūrija vērtēja dalībnieku tērpa izvēli, stāju , erudīciju un zināšanas, praktiskās iemaņas un dejotprasmi.

Katrs konkursa dalībnieks bija sagatavojis prezentāciju par sevi, savu ģimeni, saviem sasniegumiem un mērķiem. Prezentācijas noslēgumā katrs izteica savu vēlējumu skolai.

Visi konkursa dalībnieki bija sagatavojuši priekšnesumus – teātri, melodeklamācijas, mēmo kino, deju.

Pēdējais uzdevums dalībniekiem bija „Veiksme. Intuīcija.Prāts.”. Katrs dalībnieks izlozēja 3 jautājumus par interesantām un aktuālām tēmām.  Bija arī atjautības uzdevumi.

Pasākuma laikā skatītājiem bija iespēja izvēlēties savu simpātiju.

Kamēr žūrija skaitīja iegūtos punktus un noskaidrja  Mis un  Mistera titula īpašniekus, skatītājus priecēja vokāli instrumentālā pulciņa dalībnieki ar priekšnesumiem.

Rezultāti:

„Mis un Misters 2017.” – Madara Zēmele un  Raivis Gončaruks

2. vieta – Ance Lapiņa un Ingars Matutis

3. vieta – Elīza Geiduka un Herberts Misa

Pateicība par piedalīšanos Danielai Krilovai, Atvaram Naglim un Viktoram Kņazkinam.

Liels paldies vizāžistei Kristīnei Beķei, kura brīvprātīgi piekrita sapost konkursa dalībnieces.

Īpašs paldies pedagogiem:  Līgai Grāpēnai, Uldzei Strazdiņai, Guntai Bulmeistarei, Līgai Lācei, Pārslai Bebrei, Indrai Vītolai, Inai Bankavai, kuri palīdzēja un atbalstīja konkursa dalībniekiem sagatavoties dalībai konkursā. Uzslavas Ances Lapiņas ģimenei par atbalstu Ancei.

Paldies vokāli instrumentālā pulciņa dalībniekiem un vadītājai Anitai Reinertei.

Int. Sk. B. Šēnberga

 


 

Latvju danču mācīšanās “Es mācēju danci vest...”

Gaidot Latvijas simtgadi, 8. februāra pēcpusdienā jaunāko klašu skolēni kopā ar savām skolotājām pulcējās zālē, lai apgūtu latvju danču jeb folkloras deju pamatsoļus un deju norises. Sadancošanā skolēni mācījās viegli apgūstamus, vienkāršus un jautrus latvju dančus.

Danči, līdzīgi kā tautasdziesmas, ir mantoti no tautas un izdzīvojuši gadu simtus, protams, attīstoties un nedaudz pārveidojoties.

Pēcpusdienu vadīja tautisko deju pulciņa vadītāja Uldze Strazdiņa, muzikālo pavadījumu ar akordeonu nodrošināja muzikālās ritmikas skolotāja Līga Grāpēna.

Paldies visiem dejotājiem, kuri ar patiesu aizrautību iesaistījās kopīgā sadancošanā.


Internāta skolotāju MK vadītāja L.Zakrevska

 


Atklātās kombinētās svešvalodu (angļu valoda, krievu valoda) olimpiādes vidusskolā 2017 rezultāti šeit.


 


 

Tikšanās ar  skolas absolventu Armandu Hildebrantu

2017. gada 7. februārī mūsu skolā viesojās 9. klases absolvents Armands Hildebrants. Viņš vadīja karjeras stundu pamatskolas un vidusskolas klasēm.

Armands pēc 9. klases beigšanas mācības turpināja Kuldīgas ģimnāzijā klasē ar matemātikas novirzienu. Tagad Armands mācās 12. klasē. Viņš pastāstīja, ka lielāko daļu mācību satura apgūst, izmantojot surdotulka pakalpojumu. Mācīties nav viegli. Liela nozīme ir mērķtiecībai un apzinīgai attieksmei pret mācībām. To Armands novēlēja arī mūsu skolas skolēniem.

Armands dzirdīgo klases un skolas biedru vidū jūtas labi, ir atbalstīts. Tas ir tādēļ, ka viņš jau mūsu skolā bija sabiedrisks un aktīvs. Tagad, mācoties ģimnāzijā, Armands pilnveido sadarbības un komunikācijas prasmes. Viņš darbojas Skolēnu domē, pats organizē un piedalās pasākumos.

Armandam ģimnāzijā noder mūsu skolā gūtās zināšanas. Mācībās viņš izmanto pamatskolā izstrādātos mācību pierakstus. Par to Armands ir pateicīgs mūsu skolotājām!

Nobeigumā Armands novēlēja mūsu skolas skolēniem apzinīgi mācīties, prast izvērtēt intereses veiksmīgas karjeras veidošanā, lietderīgi pavadīt brīvo laiku, būt aktīviem skolas un ārpusskolas pasākumos.

Internāta skolotāja Gunta Bulmeistare

 

 


 

„DRAUDZĪGAIS AICINĀJUMS 2017” IR NOSLĒDZIES!

1.februārī bibliotēkā notika akcijas „DRAUDZĪGAIS AICINĀJUMS 2017” noslēguma pasākums, kurā savus dāvinājumus prezentēja 3d, 4., 5., 5./7.d, 6.,7., 8., 9. klase un vidusskolas klases. Dāvinājumus atbalstīja arī klašu skolotāji. Paldies viņiem!!!

Individuālie dāvinātāji – Ģirts Jansons (1.d), Paula Actiņa (1.-1.), Toms Zoldners (1.-1.), Armands Apinis (1.-2.),Daniels Semerovs (3.d), Artūrs Bērts (4.), Kristīne Lezdiņa (4.d), Ivonna Marija Bite (5.d) un Beatrise Biezbārde (6.kl.). Paldies viņiem un viņu vecākiem!

Skolas bibliotēkas krājumi tika papildināti ar interesantām, izzinošām, krāsainām grāmatiņām un spēlēm.

Paldies visiem skolas darbiniekiem, kuri dāvinājuši savas grāmatas un žurnālus.


Skolēnu Dome
Bibliotekāre Anita

 

1 lapa no 32

Mēs ticam

Ir liktenīgi spēki, ir dziļa to iedarbība uz mūsu rīcībām, bet galā mēs varam labot arī likteņa lēmumus, ja mēs iedrošināmies gribēt neiespējamo.

Apmeklētāji

Šobrīd klātienē ir 95 viesi 

Notikumu kalendārs

Februāris 2017
P O T C P S Sv
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5