Aktualitātes


No LNS - lūgums informet skolēnus:

Jaunā dokumentālā filma "Karalienei – deviņdesmit" ar subtitriem būs LTV 1 ēterā 30. aprīlī plkst. 13:30.

Īsa informācija par filmu:

"Karalienei - deviņdesmit". Dokumentāla filma, Lielbritānija, BBC, 2016.

Viņas Majestāte, Karaliene Elizabete II, kura tronī kāpa 25 gadu vecumā, ir lauzusi vairākus karaliskos rekordus - viņa ir satikusi vairāk cilvēku, apmeklējusi vairāk vietu un dzīvojusi ilgāk nekā jebkurš britu monarhs. 2015. gadā graciozā dāma kļuva par visilgāk valdošo Britu suverēnu. Nepārspīlējot var apgalvot, ka Viņas Majestāte ir cienītākā valsts galva, kuras nesavtība un pienākuma apziņa ir guvusi apbrīnu visā pasaulē. Karalienes 90. dzimšanas diena 2016. gada aprīlī ir personisks sasniegums -tāds, kuru neraksta reģistros vai vēsturiskos aprakstos. Tā ir dzīves godināšana - garas un bagātas dzīves, kura vēl joprojām tiek izdzīvota ar īstenu cieņu un grāciju.

Šī brīnišķīgā, pacilājošā filma ietver sirsnīgus cilvēkstāstus - tos izdzīvo gan uzticamie pavalstnieki, gan karaliskās ģimenes locekļi un sabiedrībā pazīstami cilvēki. Filmā kā kaleidoskopā virpuļo deviņi gadu desmiti, kas iemūžināti krāsainos ceļojumos, vizītēs pa visu pasauli un sirsnīgos brīžos, kas uz visiem laikiem paliks cilvēku atmiņās.

  

Zināšanai!

Informējam, ka 4. maijs ir brīvdiena, tāpēc skolēni 3. maijā pēc mācību stundām skolēni dodas mājās. 3. maijā (otrdien) uz Rīgu plkst. 12:40 kursēs autobuss. Mācības atsākas 5. maijā. Skolā var atgriezties 4. maija vakarā. Arī 6. maijā (piektdien) uz Rīgu plkst. 12:40 no skolas kursēs autobuss.
Aicinām piedalīties
video klipu konkursā
„Draudzīga skola”

*Video klipā jāparāda, kā skolēni dzīvo draudzīgā skolā (kopīga, draudzīga darbošanās, atbalsts mācībās, ikdienas darbos u.c.).

*Klipa ilgums 3-5 min.

*Teksts klipā jāierunā ar mutvārdu valodu vai ar mutvārdu un zīmju valodu.

*Konkursā var piedalīties klašu kolektīvi vai individuāli.

*Darbus iesūtīt elektroniski –

andris.caune@valmiera.edu.lv

līdz 29.04.2016.

*Darbus izvērtēs žūrijas komisija.

*Labākie darbi saņems apbalvojumus un tiks prezentēti skolā.


  

Paldies visiem, kas atbalstīja mūsu skolu akcijas laikā un krāja uzlīmes!

Kopā savācām 4636 uzlīmes. Pasūtījām šādas preces - novusa komplekts (1. gab.), melnbaltais printeris (1. gab.), pasaules politiskā sienas karte (1. gab.), Latvijas fizioģeogrāfiskā sienas karte (1. gab.), konstruktors (2. gab.) un mazā interaktīvā enciklopēdija (1. gab.). Preces paredzēts saņemt līdz maija beigām.

Pasākumi 2016. gada aprīlī

 

Daiļrunāšanas konkurss
„Ai, darbiņi, ai, darbiņi,
Bez darbiņa nevarēju”

29.aprīlī notika speciālo klašu daiļrunāšanas konkurss. Dalībnieki tika vērtēti pa klašu grupām. Žūrijas komisija (latviešu  valodas skolotājas) vērtēja dzejoļa atbilstību konkursa tēmai, runātāja stāju un spēju iejusties tēlā.  1.-2.kl.grupā 1.vietu ieguva Edgars Stepanovs, 2.vietu – Edgars Tillers. 3.-4.kl.grupā 1.vieta – Kristīnei Lezdiņai, 2.vieta – Emīlam Vestbergam. 5.-6.kl.grupā 1.vieta Kristīnei Volbergai, 2.vieta – Aivitai Puķītei. C līm. 4.klases skolnieks Markuss Preimanis ieguva 1.vietu. Šie skolēni turpinās pilnveidot savus priekšnesumus, lai 11.maijā Gaujienas internātpamatskolas organizētajā  daiļrunāšanas konkursā ar vislabākajiem rezultātiem varētu pārstāvēt mūsu skolu.


Paldies visiem latviešu valodas skolotājiem!

 Vizuālās mākslas konkurss ”Burvju zīmulītis”

27.aprīlī četri speciālo klašu skolēni-Alise Milere (4.f klase), Dāvids Ozols (3.d klase), Kristīne Volberga (6.d klase) un Kristaps Evarsons (6.e klase) piedalījās vizuālās mākslas konkursā „Burvju zīmulītis”, kas notika Dauguļu internātpamatskolā. Dalībnieki pārstāvēja 19 skolas. Tēma – „Dabas veltes”. Dauguļu skolas bērni iepriecināja visus ar jauku priekšnesumu. Pēc tam konkursa dalībnieki sadalījās pa klašu grupām un zīmēja.

Kad darbi bija pabeigti, ēdām garšīgas pusdienas un devāmies kopīgā ekskursijā uz Sietiņiezi, kur mūs sagaidīja omulīgais Meža Rūķis. Bērni kopā ar Meža Rūķi gāja jautrās rotaļās un izstaigāja Sietiņieža dabas takas.

Pēc tam atgriezāmies viesmīlīgajā Dauguļu skolā. Pa šo laiku žūrijas komisija bija novērtējusi darbus, sekoja apbalvošana un zīmējumu izstāde. Mūsu skolēni saņēma pateicības rakstus un balvas par piedalīšanos konkursā.

Savā skolā atgriezāmies nedaudz noguruši, bet priecīgi par interesanti aizvadīto laiku, pildīti ar pozitīvām emocijām un jauniem iespaidiem. Paldies vizuālās mākslas skolotājai Dainai Leitei, kas sagatavoja skolēnus konkursam.Skolēnu pateicības var aplūkot šeit: Alisei Millerei, Dāvidam Ozolam, Kristīnei Volbergai, Kristapam Evarsonam.

Dace Sprince,
Speciālo klašu MK vadītāja

 


 

Skrējēju diena 2016. gada 27. aprīlī

Ātrākie skrējēji:

9. – 11. klase – Kristiāns Geiduks;

5. – 6. klase – Ilze Apsīte, Andis Rasmuss un Atvars Naglis;

3. – 4. klase – Kate Garklāva, Daniels Kaucis( Zaļā skola);

1.-2. – 2. klase – Amanda Ozola, Markuss Kaucis( Zaļā skola);

1.-1. klase – Karlīna Tomsone, Paulis Reinolds.

PII – Tomass Kaucis ( Zaļā skola).

APSVEICAM!

Paldies klašu audzinātājām, Zaļajai skolai un sporta skolotājai Ievai, mediķiem un skolotājam Viesturam Priedītim.


Sporta MK
Meža dienas 2016

21. aprīlī mūsu skolas 5. – 11. klašu skolēni piedalījās meža stādīšanā LVM pasākuma „Meža dienas - 2016” ietvaros. Kopā ar Pārgaujas ģimnāzijas 7.A klasi iestādījām 2500 priedītes 0,8 ha platībā. Mūsu priežu sils augs Kauguru ceļa malā.

Priedes sēklu ieguvei tiek audzētas speciālās audzēs, no kurām izvēlas labākos kokus, uzpotē un no tiem iegūst labākas sēklas. Tālāk sēkliņa sēj un diedzē stādiņus siltumnīcās. vēlāk izstāda uz lauka stādaudzētavās un audzē līdz noteiktam garumam. Rudenī stādāmo materiālu safasē kastēs un sasaldē. Pavasarī 2 nedēļas stādiņi atkūst un tiek stādīti cirsmās, lai atjaunotu mežus. Katram valsts reģionam stādiņi tiek izaudzēti šai pašā reģionā.


Stādīšanas process notiek grupiņās pa trīs – katram savs uzdevums – attāluma mērītājs ar mērkoku, stādiņu stādītājs un zemes pieblietētājs ap stādiņu.


Kad darbiņš tika padarīts, devāmies uz LVM atpūtas vietu Jumaras mežniecībā, kur notika pikniks ar desiņu cepšanu un pasākuma noslēgums, kurā tika pasniegtas arī dažas nominācijas. Mūsu nominanti: Zinošākais – Viktors Kņazkins, Smaidīgākais – Raivis Gončars, Čaklākā – Elīza Geiduka.

Paldies skolotājām Antrai Rozenbergai, Dacei Lediņai, Beātei Balodei un Inai Bankavai par atsaucību un dalību pasākumā!

Tehnoloģiju un zinātņu pamatu MK
vadītāja Baiba Sedlova

Tematiskā pēcpusdiena „Saudzēsim savu apkārtni!”

Tuvojoties ikgadējai Latvijas Lielajai talkai, kura šogad notika 23. aprīlī, 2. – 4. klašu skolēniem 20. aprīlī notika tematiskā pēcpusdiena. Tajā skolēni uzzināja par atkritumu šķirošanu un pārstrādi. Bērni, praktiski kopā darbojoties, nostiprināja savas zināšanas. Lai skolēni visu labāk saprastu, pasākumā piedalījās Zīmju valodas tulks Beāte Balode.

Tematiskajā pēcpusdienā tika uzaicināta ZAAO vides izglītības pedagoģe Arita Smalkā – Boriseviča, kura bērniem mācīja pareizi šķirot sadzīves atkritumus, stāstīja par atkritumu otrreizējo pārstrādi. Skolēni ar interesi klausījās stāstīto, uzdeva jautājumus. Noslēgumā katra klase saņēma radošu uzdevumu – aplīmēt ar dažādiem papīriem vai izmantotiem iesaiņojuma materiāliem kartona kasti.

Internāta skolotājas Gunita Mežule un Līga Zemīte 


 

20. aprīlī skolā viesojās pārstāvji no Profesionālās izglītības kompetences centra „Smiltenes tehnikums” Alsviķu teritoriālās struktūrvienības. 7. – 11. klašu skolēni ieguva informāciju par arodizglītības iespējām Alsviķos. Šo mācību iestādi absolvējuši daudzi mūsu skolas absolventi. Audzēkņi Alsviķu skolā paralēli aroda izglītībai var iegūt arī vispārējo vidējo izglītību.

2016./2017. m.g. notiks uzņemšana sekojošās profesijās:

√ Galdnieks – 3 gadi

√ Galdnieks – 1 gads

√ Datoroperators – 3 gadi

√ Šuvējs – 3 gadi

√ Pavāra palīgs – 2 gadi

√ Būvstrādnieks 3 gadi
(pedagoģiskās korekcijas grupa no 15 gadu vecuma ar 7 klašu izglītību ar un bez invaliditātes grupas)

Direktora vietn. audz. d. Ina Kursīte


SIA „VTU Valmiera” organizēja konkursu skolas vecuma bērniem „Mans atstarotājs”.  Konkursā piedalījās arī bērni no Valmieras Vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolas – attīstības centra. Kopā konkursa rīkotāji saņēma 64 radošas idejas.

Mūsu skolas 8. klases skolēns Herberts Misa sīvā konkurencē izcīnīja 2. vietu  par savu darbu – atstarotājs ar Valmieras logo.

Apsveicam!


11., 12. aprīlī Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolā – attīstības centrā notika 12 stundu seminārs – kursi ”Metodes un darba paņēmieni pedagoģiskajā procesā ar bērniem , kuriem ir autiska spektra traucējumi (A)”. Seminārā piedalījās 44 dalībnieki – pedagogi, skolotāju palīgi, bērnu ar autiska spektra traucējumiem vecāki.  Speciālās  izglītības pedagoģe Ingera Lilja no Zviedrijas iepazīstināja ar izglītības sistēmu Zviedrijā, īpaši uzsverot iekļaujošās izglītības nozīmīgumu. Lektore dalījās savā bagātīgajā pieredzē darbā ar bērniem, kuriem ir autiska spektra traucējumi. Klausītājiem bija iespēja iepazīties ar daudzpusīgiem metodiskiem materiāliem un videofilmām par darbu ar šiem bērniem.

Visu klausītāju vārdā liels paldies lektorei Ingerai Liljai.

Īpašs paldies  Velku biedrībai, kuru pārstāvēja Liāna Velka, par doto iespēju iepazīt Zviedrijas pieredzi un semināra finansiālo nodrošinājumu.

Paldies Liānai Velkai par izcilo tulkojumu, seminārā radīto pozitīvo gaisotni un izturību divu dienu garumā!


Valsts 12. atklātajā mājturības un tehnoloģiju olimpiādē "RUDENS" veiksmīgi piedalījās un saņēma atzinību mūsu skolas skolēni Ingars Matutis (diploms apskatāms šeit) un Kristaps Razminovičs (diploms apskatāms šeit).

Skolēnus olimpiādei sagatavoja skolotājs Imants Kelmers (diploms apskatāms šeit).

Apsveicam!
BIBLIOTĒKAaprīlī...

•) 1. aprīlis — Joku diena

•) 2. aprīlis – starptautiskā Bērnu grāmatu diena

•) 12. aprīlī pl.15.00 – Ceļojums uz Izraelu ( stāsta S. Griestiņa)

•) 22. aprīlis — Zemes diena

•) 27. aprīlis — Krāsu diena

•) Jaunāko grāmatu izstāde

•) Fotogrāfu Andra Caunes un Rudītes Ortlovas FOTO izstāde

 

1 lapa no 24

Mēs ticam

Ir liktenīgi spēki, ir dziļa to iedarbība uz mūsu rīcībām, bet galā mēs varam labot arī likteņa lēmumus, ja mēs iedrošināmies gribēt neiespējamo.

Jautājums

VVBIVS-AC ir 140. gadu jubileja. Mana saistība ar skolu:
 

Apmeklētāji

Šobrīd klātienē ir 40 viesi 

Notikumu kalendārs

Maijs 2016
P O T C P S Sv
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5