Aktualitātes

Nāc nākdama, Lieladiena,
Visi bērni tevi gaida,
Visi bērni tevi gaida,
Aiz vārtiem sasēduši.

Priecīgas Lieldienas!

Skolas administrācija

 17. aprīlī plkst. 10:30 5. - 12. klasei Lielā talka - ārpusskolas teritorijas sakopšana. 

Lieldienu brīvdienas no 18. līdz 21.aprīlim. Skolā var ierasties 21. aprīļa vakarā. Mācības atsākas 22. aprīlī.

Skolas administrācija
Atvērto durvju diena Alsviķu arodskolā - 25. aprīlī pulksten 12.00. Vairāk informācijas šeit.

 


 

Ievērībai! Ja mājas lapas apskatei izmantojiet pārlūkprogrammu Internet Explorer 8 vai vecāku, mājas lapa var attēloties nekorekti! Izmantojiet lūdzu citu pārlūkprogrammu!

Pasākumi

Aerobikas festivāls Valmieras sākumskolā

10. aprīlī  Valmieras sākumskolā notika pilsētas skolu aerobikas festivāls.Arī mūsu skolas bērni tika uzaicināti piedalīties šajā pasākumā. Pateicoties direktora vietnieces audzināšanas darbā Inas Kursītes atbalstam, mūsu deju grupa (1.–3.  klašu skolēni) piedalījās ar priekšnesumu „Kodes deja”. Liels paldies skolotājai Uldzei Strazdiņai par bērnu sagatavošanu festivālam. Festivāls bija ļoti jauks, visiem dalībniekiem bija organizētas pārģērbšanās telpas, cienastu galds, katrs kolektīvs izpelnījās sākumskolas direktora Artūra Skrastiņa atbalsta un atzinības vārdus.Skolēni ar interesi vēroja festivāla dalībnieku sniegumus, piedalījās priekšnesumu vērtēšanā un balsošanā, bija aktīvi bērniem organizētajā diskotēkā. Mūsu deja grupa saņēma piemiņas balvu un pateicības rakstu nominācijā „Visjaukākais pasākums”, kā arī dāvanu karti „Sajūtu takas” apmeklējumiem. Paldies Inai Kursītei un Uldzei Strazdiņai par šo jauko pasākumu!

Paldies skolēniem Sārai Lubūzei, Danielai Šīrantei, Elīnai Riebai, Samantai Žurakovskais, Melisai Slaidiņai, Dacei Viļumai, Danielm Rizenbaumam, Kristiānam Rimšam un Ingum Lustem par skaisto sniegumu!

1.  – 4. klašu internāta skolotāju MK vadītāja Laris Zakrevska.

 Karjeras izglītības pasākums ‘’Tikšanās ar bitenieku Armandu Gumbri’’

Šodien, 9.aprīlī skolā ir ‘’saldā diena’’ – skolēni klausās stāstījumu par bitēm. Mazs pārsteigums, ko sagatavoja 5.klases ‘’bitītes’’, ievadīja nopietno sarunu. 5.klase bija sagatavojusi aprakstu par bitēm, mīklas un sakāmvārdus.

Skolēni klausījās  un skatījās ar lielu uzmanību biškopja Armanda stāstījumu. Biškopība ir sarežģīta ‘’zinātne’’. Šī mazā bitīte ražo medu, vasku, ziedputekšņus, bišu maizi, peru pieniņu, indi un propolisu. Stropā darbojas īsta fabrika! Bišu saražotos produktus izmanto arī medikamentu ražošanā un ar tiem ārstē cilvēkus. Vislaimīgākā dzīve ir traniem. Viņus pat ēdina darba bites, trani ir lieli sliņķi.

Bitenieks bija paņēmis līdzi dīvainus dēlīšus. Skolēni no tiem izgatavoja lielos ligzdas un mazos magazīnas rāmīšus. Tas bija jaukts skats un liels troksnis! Darbojās arī meitenes, ātrāk veicās Danielai. Rāmīšos tika ievilkta arī stieple, lai iestiprinātu šūnas. Viscentīgākais ‘’bitenieks’’ bija Mārtiņš Kramiņš. Arī lieliem puišiem Kristapam un Dināram patika rāmīšu sagatavošana.

Visi čaklie darbinieki un uzmanīgie klausītāji nogaršoja griķu medus maizītes. Medus ir ļoti veselīgs un garšīgs! Baudīsim medu un cienīsim bišu darbu!

Internāta skolotāja Ruta Ulme

Internāta skolotāja Ilze Ābeltiņa


  

8. aprīlī Katvaros notika Vidzemes novada Mājturības un tehnoloģiju olimpiādes izglītojamo ars peciālm vajadzībām. Tajā piedalījās un veiksmīgi startēja 7.A klases skolnieces – Laura Makšima un Lelde Kursīte, 9. klases skolnieki – Ingars Matutis un Valters Rutko.

Vairākus mēnešus skolēni gatavoja mājas darbus, ko rādīja olimpiādē. Meitenes ar lentītēm izšuva telefona maciņus, zēni – gatavoja dzīvnieku formā krājkasi. Apsveicam! Laura Makšima par mājas darbu saņēma 1. vietu!

Olimpiādē skolēni pildīja dažādus uzdevumus un praktisko darbu. Olimpiādes tēma – „Olimpiskais gads”. Olimpiādē skolēni guva labus rezultātus un pieredzi.


Paldies skolotājiem I. Kelmeram, J. Straumei, M. Paeglei par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!
 

Skolēni!

No 2. - 6. jūnijam paredzēta Comenius projekta

“Daba runā – mācies ieklausīties ar sirdi!”

tikšanās Polijas pilsētā Slavno.

Skolēni, kuri varētu piedalīties braucienā ir:

1. Madara Zēmele

2. Mirdza Rūja

3. Lelde Kursīte

4. Rolands Pintāns

5. Arnis Stirāns

6. Elīna Žurakovska

7. Artis Mežinskis

8. Elvita Driķe

9. Lāsma Vorslova

10. Jānis Bruģmanis

Neaizmirstiet, ka jūs esat tikai kandidāti!

Līdz maija sākumam skolotāji vēl izvērtēs, kuri tiešām brauks.

Vērā tiks ņemta jūsu uzvedība, sekmes mācībās, attieksme pret mācībām, skolas pienākumiem..

Braucienā varēs piedalīties 8 skolēni.

Pacenties!

Skolotāja Maiga Paegle 

 

BIBLIOTĒKA – APRĪLIS

Izstādes:

•) „1. aprīlis – Joku diena”
•) „Mūsu vismīļākās grāmatas ”2. aprīlis Starptautiskā bērnu grāmatu diena
•) Lieldienas klāt...

Aprīļa jubilāri:

•) Viks (75)
•) Broņislava Martuževa (90)
•) Viljams Šekspīrs(450)

Jaunumi:

Laikraksti –

„Kopsolis”

Žurnāli –

Ilustrētā Vēsture
Ilustrētā Zinātne
Ilustrētā Junioriem
Sports
100 labi padomi
Spicīte
Sīrups

Bibliotekāre Anita

Trejdeviņas saules lec

Šajā mācību gadā izglītības iestāžu interešu izglītības vizuālās mākslas pulciņu audzēkņi piedalījās konkursā „Trejdeviņas saules lec”.

Konkursa dalībnieki bija aicināti pētīt saules zīmi, simbolu, jēdzienu Portugāles, Spānijas, Lielbritānijas un Īrijas tautu etnogrāfijā, folklorā un kultūrā, iegūtās atziņas realizējot vizuālās mākslas darbos.

Ar saviem darbiem no mūsu skolas konkursā piedalījās Madara Zēmele, Mirdza Rūja, Elza Alise Zariņa un Lauras Makšima. Paldies meitenēm!

Īpaši apsveicam Madaru Zēmeli, kura ar savu vizuālās mākslas darbu „Saulainā dienā. Anglija.”  ieguva 1. pakāpes diplomu. Šis darbs tika izvirzīts uz novadu konkursu Alūksnē.

Paldies skolotājai Dainai Leitei par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā konkursam!

Direktora vietniece audzināšanas darbā Ina Kursīte


 


 

Nāc līdzās Vidzemē

27. martā mēs trīspadsmito reizi piedalījāmies reģionālajā mākslas festivālā Nāc līdzās Vidzemē!

2. klases skolnieks Dāvids Dedzis dziedāja latviešu tautas dziesmu ,,Divas dienas mežā gāju”, bet Agate Zariņa, Daniela Šīrante, Linda Dārzniece, Marija Ļūļāka, Anna Elīna Pāne un Dace Viļuma izpildīja L.Ērgles deju ,,Pavasara taurenīši”.

Paldies dalībniekiem par piedalīšanos!

Vislielākais paldies skolotājām Uldzei Strazdiņai, Ilonai Berkoldei un Līgai Grāpēnai par skolēnu sagatavošanu festivālam!

Paldies Elīnai Jefremovai par iesaistīšanos tērpu iegādē un sagatavošanā!

Paldies Baltijas Bērnu fondam par auduma iegādi tērpiem!

Uz nākošo kārtu Rīgā izvirzīts mūsu deju kolektīvs.

Paldies AS ,,Valmieras stikla šķiedra” par speciālajām balvām, kuras saņēma visi mūsu skolas dalībnieki!

Bildes no pasākuma Bilžu galerijā.


Direktora vietniece audzināšanas darbā Ina Kursīte


 


 

 

26. marta pēcpusdienā pie mums viesojās Silvija Griestiņa. Skolotāja bija sagatavojusi interesantu stāstījumu par Sicīliju – tās dabu, vēsturi, tradīcijām. Stāstījumu papildināja attēli no brīnišķīgā ceļojuma un dažādi ilustratīvie materiāli. Skolēni un skolotāji ar lielu interesi klausījās, uzdeva jautājumus un vēlējās tikties atkal – jaunos ceļojumos un iespaidos...


Bibliotekāre Anita Reinerte


  

1. – 4. klašu skolēnu karjeras stunda "Apsarga un pārdevējas darbi"

26. martā 1. – 4. klašu skolēniem notika karjeras stunda, uz kuru tika aicināti 1-2. klases skolēnu Jāņa Liniņa tētis Ingus un Lauras Balodes māmiņa Ilze.

Jāņa tētis pastāstīja par apsarga darbu, par nepieciešamajām prasmēm un zināšanām, kas saistās ar apsarga darbu.

Lauras mamma Ilze pastāstīja par pārdevējas ikdienas darbu, par pienākumiem, kuri jāpilda pārdevējai darba laikā.

Skolēni ieinteresēti klausījās, uzdeva jautājumus. 3. - 4. klašu zēni izteica vēlēšanos strādāt par apsargiem, kad izaugs. Meitenēm tuvāks šķita pārdevējas darbs.

Stundas nobeigumā skolēni un pedagogi pateicās vecākiem par atsaucību un interesantiem stāstījumiem.


1. – 4. klašu internāta skolotāju MK
 

 

 


 

 


 

Spēles valodas attīstīšanai

Šajā mācību gadā skolas metodiskā tēma ir “Mācību satura apguves saistība ar praktisku dzīvesdarbību”.

Latviešu valodas un svešvalodu skolotāji savā metodiskajā komisijā nolēma, ka izgatavos spēles , kuras palīdzēs nostiprināt skolēnu mācību procesā apgūtās zināšanas un saistīt tās ar valodas pielietojumu, praktisko dzīvesdarbību.

17. martā komisijas darba grupā tās prezentējām.

Pedagogi bija izgatavojuši šādas spēles:

1) sinonīmu domino – trīs dažādi veidi (Dace Lediņa),

2) spēle “Valodas cirks” (Līga Lāce),

3) spēle ”Spēlē un mācies!” (Elīna Jefremova, Maiga Paegle) par 7 tēmām,

4) spēle par antonīmu izmantošanu valodā (Ina Bankava).

Līdz mācību gada beigām tās aprobēsim dažādās klasēs, varēsim ar tām samainīties, ņemot vērā kolēģu ieteikumus un atziņas, tās pilnveidot.


Valodu metodiskās komisijas vadītāja Maiga Paegle

 

1 lapa no 8

Mēs ticam

Ir liktenīgi spēki, ir dziļa to iedarbība uz mūsu rīcībām, bet galā mēs varam labot arī likteņa lēmumus, ja mēs iedrošināmies gribēt neiespējamo.

Jautājums

Kuras ir Tavas mīļākās pavasara puķes?
 

Apmeklētāji

Šobrīd klātienē ir 65 viesi 

Notikumu kalendārs

Aprīlis 2014
P O T C P S Sv
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4