Aktualitātes


Skolēni, vecāki, pedagogi un skolas darbinieki!

Lai Ziemassvētku gaišums un prieks piepilda domas un sirdi un raisa radošu enerģiju 2015. gadā!

Informējam, ka Ziemassvētku brīvdienas ir no 2014. gada 22. decembra līdz 2015. gada 2. janvārim. Mācības atsākas 5. janvārī. Skolā var ierasties 4. janvāra vakarā.

Skolas administrācija

Paldies visiem skolēniem, vecākiem, pedagogiem un skolas darbiniekiem, kuri, atnesot eglīšu rotājumus, piedalījās skolas egles izgreznošanā!

Skolēnu domePasākumi

 

 


 

 

 

 


 


Mammadaba meistarklase

Šinī mācību gadā mūsu skolas skolēni no 6. - 9. klasei piedalās Mammadaba meistarklasē. Tā ir iespēja skolām tuvināt mācību procesu dabai. Katrai klasei ir iespēja kļūt par Mammadaba meistarklasi un iegūt zaļas balvas.

Lai piedalītos Mammadaba meistarklasē, katrai klasei ir jāveic noteiktas aktivitātes, par kurām var saņemt noteiktu meistarības punktu skaitu:

•) dabas sakopšanas talka;

•) putnu būrīšu izlikšana;

•) meža stādīšana;

•) dalība „Meža olimpiādē”;

•) piedalīšanās „Izzini mežu” ekskursijas.

Skolēni jau ir piedalījušies Meža olimpiādē – mācību stundā mežā.

6. klases skolēni kopā ar skolotāju Baibu Sedlovu Sajūtu parkā mācījās orientēties pēc koku mizām, noteikt koku vecumu un saposa svētku eglīti parka apmeklētāju priekam un savam izveidotajam meža dzīvniekam.


7. klases skolēni kopā ar skolotāju Antru Rozenbergu pētīja, kādas meža veltes un ārstniecības augus var atrast mežā novembrī.


8.a un 8.B klases skolēni skolotājas Maigas Paegles vadībā mežā veidoja sajūtu gleznas, balstoties uz mūsu maņām (garšu, redzi, ožu, tausti).


9. klases skolēni kopē ar skolotāju Baibu Sedlovu sameklēja sava horoskopa koku skolas parkā, pēc ķērpjiem noteikca gaisa piesārņojumu un izveidoja instalāciju – „Mežs – manas veselības pamats”.


Lai mums visiem veicas turpmākajās aktivitātēs!


Mammadaba meistarklases dienasgrāmata


Skolotāja Baiba Sedlova

 

 


 

 

Pieredzes apmaiņas seminārs – radošā darbnīca
„Darbosimies kopā ar Ziemassvētku rūķi”

Kad Ziemassvētku vakars
Pie loga klauvēt sāk,
Kā rūķis – klusiem soļiem –
Lai prieks pie Tevis nāk!

Gaidot Ziemassvētkus, 2. decembrī Valmieras pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietnieki izglītības jomā, metodiķi un pirmsskolas izglītības skolotājas tika aicināti piedalīties pieredzes apmaiņas seminārā – radošajā darbnīcā „Darbosimies kopā ar Ziemassvētku rūķi”, kas notika Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolas – attīstības centra pirmsskolas izglītības grupā.

Tā bija patiesi radoša un darbīga priekšpusdiena, kurā skolotājas Ievas Lūsītes vadībā bija iespēja pagatavot ko jauku Ziemassvētku pārsteigumam. Radošā un darbīgā gaisotnē tika šūtas čībiņas un zābaciņi mazajiem rūķiem, darināti eglīšu rotājumi, Adventes vainagi, svecītes un vēl citi Ziemassvētku dekori, kuru darināšanas prasmes pirmsskolas izglītības skolotājām noderēs turpmākajā pedagoģiskajā darbībā.

Paldies skolotājai Ievai Lūsītei par radošās darbnīcas organizēšanu un vadīšanu.


Pirmsskolas MK vadītāja
Uldze Strazdiņa

 


 

 

Vīlips Švēde – mūsu skolas pirmais direktors


Šī nedēļa mūsu skolā tiek aizvadīta, pieminot skolas pirmo direktoru Vīlipu Švēdi, kuram 10. decembrī - 165. dzimšanas diena.

Mūsu skola tika dibināta 1875. gadā. Skolā par direktoru V.Švēde nostrādājis 30 gadus.

Zināšanas par nedzirdīgo skolu darbu Vīlips Švēde apguvis Vācijā un Šveicē.

V.Švēde daudz rūpējās, lai skolā strādātu labi sagatavoti speciālisti. Skolotāji brauca mācīties uz ārzemēm.

V.Švēde bija arī aktīvs sabiedriskais darbinieks, nodibināja Valmierā Latviešu biedrību, organizēja Valmieras apriņķa Dziesmu svētkus, bet daļu no pasākumu ienākumiem ziedoja skolai.

Skola bija privāta, tāpēc ļoti bija nepieciešams rūpēties par finansēm. Neskatoties uz grūtajiem apstākļiem, kādos tapa un izdzīvoja mūsu skola, šodien mēs esam lepni par skolas pirmo direktoru V.Švēdi un kopīgi, iededzinot svecītes pie pieminekļa skolas pagalmā, savās sirdīs sakām – paldies!

Direktora vietniece audzināšanas darbā Ina Kursīte

 


 

 

Noslēdzies Vislatvijas Skolēnu mācību uzņēmumu Ziemassvētku gadatirgus

Šī gada 6. decembrī, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) un biznesa izglītības biedrība Junior Achievement – Young Enterprise Latvija(JA-YE Latvija) aicināja uz ikgadējo Vislatvijas Skolēnu mācību uzņēmumu(SMU) Ziemassvētku gadatirgu modes un izklaides centrā Rīga Plaza.

Gadatirgus pulcēja 500 jauniešus no 46 mācību iestādēm un 28 Latvijas vietām.

Arī mēs tajā piedalījāmies!

Mūsu skolas skolēni izgatavoja Ziemassvētku dāvanas- blociņus, somiņas, koka spēles, ,,Gultiņu” - novietni mobīlajam telefonam!

Paldies skolēniem un viņu izveidotajām firmām:

Elīzai Geidukai (SMU Klačiņas)

Madarai Zēmelei (SMU Klačiņas)

Hubertam Bēriņam(SMU Hallo-aijā)

Danai Cērmanei ((SMU Hallo-aijā)

Ancei Lapiņai (SMU Klačiņas)

Agnijai Leišavniecei ( SMU Klačiņas)

Inagaram Matutim (SMU IK)

Kristapam Razminovičam( SMU IK).

Liels paldies skolotājiem: Imantam Kelmeram, Jolantai Straumei, Zinaidai Rumbeniecei, Antrai Rozenbergai, kas palīdzēja izveidot interesantos produktus, kas atbalstīja skolēnus pārdošanas procesā.

Paldies skolas vadībai,kas palīdzēja sagādāt transportu, paldies skolotājai Anitai Reinertei par skanīgo zvanu ansambli, kas priecēja gadatirgus dalībniekus, žūriju un pircējus.


Skolas SMU konsultante Ilona Berkolde 

3. dcembrī 6. – 8. klašu skolēni un Vides pulciņš apmeklēja RAAC „Daibe”.  Atkritumu apsaimniekošanas poligunā ekskursijas laikā skolēniem bija iespējams iepazīties ar atkritumu šķirošanas līnijām, to pārstrādes  iespējām, atkritumu kompostrēšanu un noglabāšanu poligonā. Izmantojot jaunākās tehnoloģijas, vide šeit netiek piesārņota, un nobiogāzes pat tiek ražots siltums, kuru izmanto siltumnīcā audzējot tomātus.

Pēc ekskursijas pa poligona teritoriju skolēni piedalījās mācību stundā par tēmu „Cilvēka un vides mijiedarbība , vides piesārņojums”. Nodarbība tika balstīta uz praktisko iemaņu apguvi un pētniecisko prasmju pilnveidošanu. Ikvienam no mums jāatceras, ka esam dabas sastāvdaļa, un mēs nedrīkstam piesārņot dabu. Atceries, košļājamā gumija, ko nomet zemē, dabā sadalās 20 - 25 gadu laikā.


Skolotāja Baiba Sedlova 


Praktiskā matemātika

27.novembrī 1. - 4. klašu skolēniem notika matemātikas pasākums “Praktiskā matemātika” , kurā skolēni parādīja praktiskās iemaņas matemātikā. Skolēni tika sadalīti pa klašu grupām.

1. - 1., 1. - 2. un 2. klasei uzdevumus bija sagatavojusi skolotāja Gaida Stankeviča. Skolēni darbojās trīs grupās un katrai grupai bija trīs uzdevumi.

1. uzdevums - Nostiprināt zināšanas par ģeometriskām figūrām.

2. uzdevums - Prasme secīgi sakārtot skaitļu virkni un nosaukt skaitļus.

3. uzdevums - Prasme sagrupēt priekšmetus, figūras un noteikt to daudzumu.


Pēc tam skolēni ar soļu palīdzību mēģināja noteikt cik garš ir skolas gaitenis. Katram soļu skaits bija savādāks un tas raisīja skolēnos lielu interesi, cik tad patiesībā ir garš gaitenis. Nobeigumā ar skolotājas palīdzību un lineālu tika noskaidrots gaiteņa garums.


3. un 4. klasei uzdevumus bija sagatavojusi skolotāja Daina Vadone. Pasākuma uzdevums – praktiskās matemātikas pielietojums grupu darbā.

Skolēni darbojās divās grupās:

1. grupa – Elvis, Ingus, Kristofers (4.klase), Sāra, Dace, Kate, Samanta (3. klase),

2. grupa – Daniels, Kristiāns (4.klase), Adelīna, Roberts, Anna, Linda (3. klase).

Katrai grupai bija jāizpilda trīs uzdevumi:

1. uzdevums - Doti 32 eiro un par šo summu jānopērk Ziemassvētku cienasts (no reklāmu bukletiem jāizgriež preces un jāpielīmē pie plakāta, lai kopā sanāktu dotā summa).


2. uzdevums - Darbs ar svariem, svēršana. Katrs grupas skolēns nosveras un pēc tam saskaita kopējo grupas svaru.


3. uzdevums - No dotām ģeometriskām figūrām jāizveido un jāuzlīmē robots. Robotam jābūt pēc iespējas simetriskākam. Dotas bija 28 figūras ( rombs, trapece, taisnstūri, apļi un ovāli).

Paldies visiem skolēniem un skolotājām par līdzdalību!

Sākumskolas MK vadītāja Sintija Lapsa

 


 

 

PALDIES!

29. novembrī mūsu skolas skolēni un pedagogi piedalījās Valmieras pilsētas labdarības pasākumā "Sadosimies rokās”, kuru organizēja fonds ,,Iespēju tilts”.

Ziemassvētku gaidīšanas laikā īpaši vēlamies dāvināt – dāvināt prieku citiem!

Tas mums izdevās!

Paldies Dāvidam Dedzim, Elvīrai Jonušauskai, Jānim Feldmanim un Valteram Rutko par piedalīšanos labdarības koncertā!

Paldies visiem skolēniem un internāta skolotājiem par darbiņu sagatavošanu labdarības izstādei – pārdošanai!

Īpašs paldies deju pulciņa skolotājai U.Strazdiņai, kura mūs iedrošināja piedalīties pasākumā un sadarbojās ar fondu ,,Iespēju tilts”.

Vēl īpašs paldies pulciņu skolotājiem I.Kelmeram, A.Reinertei, E.Jefremovai, skolotājām G.Prauliņai, V.Rullei, skolas darbiniecēm N.Jozēnai, L.Siliņai un visiem, visiem, kuriem gribējās darīt šajā dienā labu citiem!

,,Prieks ir izstarot un izdalīt. Izdalīt to, kas mums pieder, vienalga, vai tā būtu maize vai māja, doma vai sapnis, un zināt, ka ir kāds, kas to saņem”.

Lai šie Zentas Mauriņas rakstītie vārdi padara gaišāku un jaukāku Ziemassvēku gaidīšanas laiku!


Direktora vietniece audzināšanas darbā Ina Kursīte


  

BIBLIOTĒKA – Decembrī...

Izstādes:

•) Ziemassvētki nāk...

•) Lielās lasīšanas 2014 TOP 5

•) Dzejniekam Leonam Briedim - 65

16.decembrī plkst.15.30 internāta 3.stāva atpūtas telpā – ČAKLĀKO LASĪTĀJU ZIEMASSVĒTKU EGLĪTE

Bibliotekāre Anita

 

 


 

Izlietoto bateriju vākšanas konkurss
“Tīrai Latvijai”
2014./2015.

2013./2014. m.g. mūsu skola piedalījās izlietoto bateriju vākšanas konkursā “Tīrai Latvijai”. Skolēni un pedagogi savāca 22,5 kg izlietotās baterijas. Arī šogad  VVBIVS-AC piedalās biedrības “ Zaļā josta”, AS “BAO” un Valsts izglītības satura centra organizētajā izlietoto bateriju konkursā “Tīrai Latvijai” 2014./2015. Konkursa mērķis ir veicināt skolēnu izpratni par izlietoto bateriju kaitīgo ietekmi uz apkārtējo vidi un caur praktisku darbību ikdienā samazināt apkārtējās vides piesārņojumu ar videi bīstamiem atkritumiem.

Mūsu skola ir reģistrējusies un izveidojusi savu profilu “Zaļā josta” mājas lapas www.zalajosta.lv sadaļā “Bateriju vākšanas konkurss”. Konkursa ietvaros izlietotās baterijas vāksim līdz 2015.gada 27. februārim. Izlietotās baterijas liksim speciālā bateriju konteinerā, kas atrodas pretī skolas dežuranta kabinetam.


Bateriju vākšanas konteiners

Aicinu visus skolēnus, pedagogus un vecākus aktīvi iesaistīties izlietoto bateriju vākšanā!

Dzirdes kabineta skolotāja V.Ragēvičiusa
Mārtiņdienas jampadracis

Mārtiņos, kad visi zemes darbi padarīti, iesākas ķekatu un budēļu laiks. Gatavojoties Mārtiņiem, bērnudārza grupās valdīja liela rosība: līmējām, zīmējām Mārtiņgailīšus, mācījāmies rotaļas.

10. novembra rītā bērnudārza bērni devās budēļos uz Valmieras pilsētas PII „Pienenīte”. Bērni priecīgi, saģērbušies maskās, skandināja, grabināja mūzikas instrumentus, lai saimnieces sadzirdētu, ka ir ieradušies budēlīši. Bērni kopā ar saimniecēm noskaidroja, kādus svētkus svinam. Visi priecājās, ejot jautrās rotaļās, dejojot un dziedot.


Pirmsskolas MK vadītāja
Uldze Strazdiņa
12. novembra pasākumā

Spēkavīrs - Arnis Stirāns no 9. klases

Spēcīgākā jauniete - Kristīne Krista Magone no 12 .klases


BIBLIOTĒKA – Novembris

Aicinu uz pasaku pēcpusdienām!!!

Izstādes:

•) „10.novembris” - Mārtiņdiena

•) Latvijai - 96

•) Rakstniekam Kārlim Skalbem - 135

Jaunumi:

•) Dzīvnieki (Latviešu nedzirdīgo zīmju valodas vārdnīca bērniem)

•) Daba (Latviešu nedzirdīgo zīmju valodas vārdnīca bērniem)

•) Māja (Latviešu nedzirdīgo zīmju valodas vārdnīca bērniem)

•) Ģimene (Latviešu nedzirdīgo zīmju valodas vārdnīca bērniem)

Bibliotekāre Anita

 

1 lapa no 10

Mēs ticam

Ir liktenīgi spēki, ir dziļa to iedarbība uz mūsu rīcībām, bet galā mēs varam labot arī likteņa lēmumus, ja mēs iedrošināmies gribēt neiespējamo.

Jautājums

Ziemassvētkos man patīk:
 

Apmeklētāji

Šobrīd klātienē ir 70 viesi 

Notikumu kalendārs

Decembris 2014
P O T C P S Sv
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4